021-66565060 09125753841

جهت ارتباط میتوانید با شماره تلفن ما در تماس باشید

آدرس

تهران – بلوار کشاورز – بین خیابان جمالزاده شمالی و کارگر شمالی – پلاک 342 – طبقه 5 – واحد 1۷

مشخصات کیسه های رشد GrowBag
کیسه های رشد محصولات گلخانه ای در سیستم هیدروپونیک
۱عرض ۳۵ و طول ۱۰۵ cm وضخامت ۲۴۰ میکرون
 Anti UV 2
۳-رنگ داخلی مشکی(باعث عدم نفوذ نور و رشد بهتر ریشه میشود
۴-رنگ خارجی سفید بازتاب و برگشت نور را به محیط افزایش داده و باعث افزایش فتوسنتز میشود
مشخصات کیسه های رشد GrowBag
کیسه های رشد محصولات گلخانه ای در سیستم هیدروپونیک
۱ عرض ۳۵ و طول ۱۰۵ cm وضخامت ۲۴۰ میکرون
Anti UV 2
۳-رنگ داخلی مشکی(باعث عدم نفوذ نور و رشد بهتر ریشه میشود )
۴-رنگ خارجی سفید بازتاب و برگشت نور را به محیط افزایش داده و باعث افزایش فتوسنتز میشود)
طراحی سیستمهای هیدروپنیک گلخانه
Call Now Button