ساخت گلخانه پیش ساخته

شرکت گل سبز میثاق با توجه به خط تولید اتصالات گلخانه و خط مونتاژ سازه گلخانه اقدام به ساخت گلخانه پیش ساخته نموده است.

اکثر پیمانکار ها ساخت گلخانه  یا سازنده های گلخانه  توانایی   طراحی و تولید سازه گلخانه در مجوعه خود نیستن  به همین دلیل پیش ساخته کردن سازه گلخانه را  به مجموعه ما  میسپارند و همینطور متقاضیان ساخت گلخانه در کشور و یا کشور های همسایه مثل ارمنستان – قزاقستان -عراق – ترکمنستان – افغانستان -ازبکستان و دگیر کشور ها جهت خرید سازه گلخانه جهت انتقال به صورت پیش ساخت سازه گلخانه تهیه و نصب مینمایند.

چرا خرید ساخت گلخانه پیش ساخته مقروم به صرف میباشد

1- حجم خرید سالیانه  مواد لولیه  شرکت های سازنده گلخانه در طول یک سال مثل لوله و ..

2-  عرض و فروش بست و اتصالات گلخانه با قیمت مناسب به دلیل داشتن خط تولبید اتصالات گلخانه .

3-  کم شدن هزینه ایاب و ذهاب  خرید مواد اولیه و ارسال به مکان ساخت گلخانه.

4- کسر هزینه مدیریت پیمان

5- ارزان سازی سازه گلخانه

6- فروش تجهیزات گلخانه مثل فن 140گلخانه و هیتر گلخانه , نایلون گلخانه , پد سلولزی گلخانه جداگانه و نه در قالب مترمربع .

 گلخانه پیش ساخت  در طرح های اسپانیای  ( گلخانه گاتیک ) یا طرح فائو ( گلخانه طرح ایرانی) یا گلخانه های گنبدی   امکان پذیر است.

 

فروش گلخانه پیش ساخته

ساخت گلخانه پیش ساخته

قیمت گلخانه پیش ساخته

سازه گلخانه پیش ساخته