آرشیو برچسب: قیمت پروفیل امگا

پروفیل امگا

پروفیل امگا گلخانه – فروش پروفیل c گلخانه یکی از انواع پروفیل مورد استفاده در سازه گلخانه ها، پروفیل امگا می باشد. به دلیل شباهت سطح مقطع این پروفیل با حرف C انگلیسی، بنام پروفیل C هم شناخته می شود. ما تولید کننده انواع اتصالات و تجهیزات گلخانه هستیم. کلیه لوازم برای ساخت گلخانه را […]

Call Now Button