آرشیو برچسب: لاکینگ فنر گلخانه

کانال لاکینگ فنر گلخانه

 کانال لاکینگ فنر گلخانه یا پروفیل C شرکت گل سبز فرداد میثاق دارای خط تولید لاکینگ گلخانه میباشد لاکینگ گالوانیزه تولید شده این شرکت در طول های ۵ و ۶ متر و بنا به درخواست مشتری به طول های بیشتر یا کمتر قابل تولید میباشد. ضخامت لاکینگ گالوانیزه گلخانه ۱میل ضخامت لاکینگ گالوانیزه گلخانه ۰.۸( […]

Call Now Button