آرشیو برچسب: لاکینگ

کانال لاکینگ فنر گلخانه

    شرکت گل سبز فرداد میثاق دارای خط تولید لاکینگ گلخانه میباشد. کانال لاکینگ فنر گلخانه یا پروفیل C   لاکینگ گالوانیزه تولید شده این شرکت در طول های ۵ و ۶ متر و بنا به درخواست مشتری به طول های بیشتر یا کمتر قابل تولید میباشد. ضخامت لاکینگ گالوانیزه گلخانه ۱میل ضخامت لاکینگ […]

Call Now Button