آرشیو برچسب: پروفیل اچ گلخانه

پروفیل اچ گلخانه

پروفیل-اچ-گلخانه

پروفیل اچ گلخانه یکی از لوازم و اتصالات گلخانه می باشد که در سازه استفاده می شود. بخاطر شباهت سطح مقطع این پروفیل به حرف H انگلیسی بنام پروفیل H معروف شده است. پروفیل اچ گلخانه شکل ظاهری پروفیل H گلخانه به صورت ترکیبی از لاکینگ فنر و پروفیل U می باشد. در حقیقت به […]

Call Now Button