بست پارویی

200,000 تومان

این بست به جهت اتصال بازو پنجره به پروفیل H میباشد .
جنس بست پارویی از ورق گالوانیزه است .

Call Now Button