سیرکوله گلخانه 

1,500,000 تومان

فن سیرکوله گلخانه یک محصول بسیار کاربردی در فصول گرم و سرد سال, به جهت تهویه گلخانه است که از تعریق گیاهان جلوگیری میکند.
سیرکوله 40 سانت بدنه استیل
سیرکوله 50 سانت بدنه استیل
سیرکوله 60 سانت بدنه استیل
Call Now Button