فن سیرکوله گلخانه 

فن سیرکوله گلخانه یک محصول بسیار کاربردی در فصول گرم و سرد سال, به جهت تهویه گلخانه است که از تعریق گیاهان جلوگیری میکند.
سیرکوله 40 سانت بدنه استیل
سیرکوله 50 سانت بدنه استیل
سیرکوله 60 سانت بدنه استیل
Call Now Button