پروفیل H گلخانه 

1,500,000 تومان

یکی از مهمترین قطعات نصب نایلون در گلخانه پروفیل اچ می باشد .
این محصول توسط گروه گلخانه سازی گل سبز میثاق  با هر متراژ درخواستی تولید میگردد.
(( عکسشو ارسال میکنم خدمتتون )
لاکینگ گالوانیزه گلخانه
یک راه ساده و اقتصادی برای نصب نایلون گلخانه استفاده از لاکینگ گالوانیزه میباشد .
این محصول امکان نصب نایلون گلخانه را به ساده ترین و ایمن ترین روش ممکن  برای گلخانه سازان فراهم می آورد.
Call Now Button