هواکش یا فن گلخانه

1,500,000 تومان

هواکش یا فن گلخانه با هدف تهویه هوا و ایجاد هوایی مطبوع در محیط گلخانه که امکان کاشت همه نوع محصول را در تمام فصول سال میسر میکند.
Call Now Button